ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ນັບແຕ່ 1973-2018 ໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເພື່ອຮັບໃຊ້ທົ່ວສັງຄົມ ໃນຂະແໜງການ ໄປສະນີ ໂທລະຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ໃນວຽກງານໄລຍະໃໝ່ ຕາມແນວທາງປ່ຽນໃໝ່ຂອງພັກ ເວົ້າລວມ ; ເວົ້າສະເພາະ ກໍ່ຄື ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ.
ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ຄະນະນຳ ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ມີໜ້າທີ່ໃນການຄົ້ນຄວ້າສ້າງ, ພັດທະນາຫຼັກສູດ ເຂົ້າໃນການຮຽນ – ການສອນ ລວມທັງສ້າງບຸກຄະລາກອນ ໃນຂະແໜງການ ວຽກງານໄປສະນີ, ໄອທີ ແລະ ການສື່ສານໃນຂອບວຸດທິການສຶກສາ ໃນລະດັບ: ຊັ້ນຕົ້ນ, ຊັ້ນກາງຊັ້ນສູງ ແລະ ປະລິນຍາຕີ; ເພື່ອຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ລວມທັງວຽກງານ ປ້ອງກັນຊາດ – ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໃນໄລຍະໃໝ່ ຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ຊຶ່ງໃນເອກະສານ ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄັ້ງທີ X ຂອງພັກກໍໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ: ສົ່ງເສີມພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານໂທລະຄົມ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທາງດ້ານເອເລັກໂຕນິກດ້ວຍຄວາມໄວສູງໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວໄວ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ.
ໃນໄລຍະປັດຈຸບັນ ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງນີ້ ໄດ້ມີກົງຈັກການຈັດຕັ້ງມີພະນັກງານ – ຄູອາຈານ ທັງໝົດ 64 ຄົນ, ຍິງ 28 ຄົນ; ມີນັກສຶກສາ 618 ຄົນ, ຍິງ 331 ຄົນເພີ່ມຂື້ນເປັນຈຳນວນບໍ່ຫນ້ອຍໃນແຕ່ລະປີ; ນອກນັ້ນ ຄູອາຈານຂອງພວກເຮົາ ຍັງໄດ້ຍົກລະດັບວິຊາສະເພາະຕົນເອງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຈາກຊັ້ນສູງຂື້ນເປັນ ປະລິນຍາຕີ ແລະ ປະລິນຍາໂທຕາມລະດັບ ເພື່ອມາຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນການສິດສອນວິຊາສະເພາະຂອງຕົນ.
ຕະຫລອດໄລຍະ 45 ປີ ທີ່ຜ່ານມາທາງ ສະຖາບັນ ຂອງພວກເຮົາຍາດໄດ້ຜົນຫຼາຍດ້ານເຊັ່ນ: ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄ່ງລາງ ເປັນຕົ້ນຕຶກອາຄານສະຖານທີ່, ຫ້ອງທົດລອງ, ອຸປະກອນ ແລະ ຫຼັກສູດການຮຽນ – ການສອນຄົບຊຸດ ໂດຍອົງການໂທລະຄົມສາກົນ ( ITU ) ເພື່ອນຳເຂົ້າໃນວຽກງານການສິດສອນ, ກໍ່ສ້າງ, ຍົກລະດັບ ແລະ ບຳລຸງບຸກຄະລາກາອນພາຍໃນປະເທດ ເພື່ອມາຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ນອກນີ້, ທາງສະຖາບັນຂອງພວກເຮົາຍັງໄດ້ເປັນກຽດຮັບເຊີນຄູອາຈານທີ່ຈົບມາຈາກຫຼາຍປະເທດມາສິດສອນ ໃຫ້ຫຼາຍຂະແໜງການສາຂາວິຊາ ທີ່ກ່ຽວພັນເຖິງວິຊາທາງດ້ານໂທລະຄົມໂດຍສະເພາະ, ຫຼາຍສະຫາຍທີ່ຈົບຈາກສະຖາບັນແຫ່ງນີ້ ໄດ້ກາຍເປັນການນຳລະດັບສູງ ແລະ ວິຊາການ ນັບທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ນັບແຕ່ປີ 1973 – 2018 ມີນັກສຶກສາຈົບທັງໝົດ 4,748 ຄົນ; ໄດ້ແຈກຢາຍນັກວິຊາການໄປຮອດ 18 ແຂວງ, 148 ເມືອງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ນອກນີ້, ສະຖາບັນຂອງພວກເຮົາ ຍັງບໍ່ໄດ້ລົດຫຼະໃນການຄົ້ນຄວ້າຊອກຫາ ປື້ມຕຳລາການຮຽນ – ການສອນ ເຖິງແມ່ນວ່າເຕັກໂນໂລຊີກ້າວໜ້າ ແລະ ທັນສະໄໝ ມີການປ່ຽນແປງໄວ ຂອງຍຸກໂລກາພິວັດກໍ່ຕາມ ເພື່ອມາສິດສອນໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີ ທີ່ທັນສະໄໝເຂົ້າໃນໜ້າທີ່ວຽກງານ.
ໃນຍຸກສະໄໝປັດຈຸບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແມ່ນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ມີບົດບາດສຳຄັນຕໍ່ກັບການສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ; ເປັນປັດໄຈທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຄົນໃນສັງຄົມ; ທັງເປັນພາຫະນະທີ່ສຳຄັນໃນການບໍລິຫານ – ຄຸ້ມຄອງ, ຊ່ວຍໃຫ້ທຸກຂະແໜງການທີ່ຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນເຮັດວຽກຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ເປັນຂະແໜງການຫຼັກໃນການຂັບເຄື່ອນການພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ, ຊຸກຍູ້ການຫັນເປັນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝ, ເປັນຂະແໜງການແຖວໜ້າໃນການປະກອບສ່ວນສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານຂອງຊາດ; ດັ່ງນັ້ນ, ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໃຫ້ກວມທຸກພື້ນທີ່ຍຸດທະສາດ, ຕະຫຼອດໄລຍະ 45 ປີ ຜ່ານມາ, ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຍັງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງການຈັດຕັ້ງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນຫຼາຍໆປະເທດເປັນຕົ້ນຄື:
ຮ່ວມມືກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ລັດວິສາຫະກິດໄປສະນີລາວ, ໂຄງການສື່ສານຮັບໃຊ້ການນຳ ແລະ ພາກລັດບໍລິຫານ, ບໍລິສັດລາວໂທລະຄົມມະນາຄົມມະຫາຊົນ, ບໍລິສັດ ETL ຈຳກັດ, ບໍລິສັດສະຕາໂທລະຄົມຈໍາກັດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາອື່ນໆ ເພື່ອຍາດແຍ່ງທາງດ້ານວິຊາການ, ການຝຶກອົບຮົມ, ການລົງຝຶກງານ, ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານອຸປະກອນ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນການພັດທະນາຫຼັກສູດ.
ຮ່ວມມືກັບພາຍນອກເຊັ່ນ: ສສ ຫວຽດນາມ, ITU ແລະ ສປ ຈີນ …ເພື່ອຍາດແຍ່ງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການຍົກລະດັບວິຊາສະເພາະທັງໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານອຸປະກອນຕ່າງໆ.
ໂດຍສືບຕໍ່ປະຕິບັດແຜນ 05 ປີ ຄັ້ງທີ 2 ປີ 2016 – 2020 ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ມີເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ກາຍເປັນສະຖາບັນທີ່ນຳໜ້າຂອງຂະແໜງການໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ (ໄອຊີທີ) ໃນດ້ານການສຶກສາ, ການຄົ້ນຄວ້າ, ນຳໃຊ້ດ້ານໄອຊີທີໃຫ້ໃກ້ຄຽງກັບພາກພື້ນແລະສາກົນ.
ການດຳເນີນການຮຽນ – ການສອນໃນ ປັດຈຸບັນມີລະດັບຊັ້ນສູງ ຫຼັກສູດສາຂາວິສະວະກຳເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ ແລະ ສາຂາເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໂດຍໄດ້ຮັບການຊີ້ນຳຢ່າງໃກ້ຊິດຂອງຄະນະພັກ – ຄະນະນຳ ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ, ສະຖາບັນຈຶ່ງໄດ້ມີທ່າກ້າວໃນການປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ຫ້ອງຮຽນ – ຫ້ອງສອນ, ຫ້ອງສະໝຸດ, ຫົນທາງ, ເດີ່ນກິລາ, ຫ້ອງທົດລອງ, ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ ໃນການຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ການຮຽນ – ການສອນ ແລະ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ກັບ 03 ລັກສະນະ 05 ຫຼັກມູນການສຶກສາ ທີ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວາງອອກ.
ນອກຈາກການຮຽນ – ການສອນໄລຍະຍາວແລ້ວພວກເຮົາຍັງມີການ ຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ ແລະ ຈັດສຳມະນາ ໃຫ້ພະນັກງານ – ຄູອາຈານ ພາຍໃນສະຖາບັນ ແລະ ຊຸກຍູ້ – ສົ່ງເສີມໃຫ້ໄດ້ຍົກລະດັບຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການມີຄຸນວຸດທິສູງຂຶ້ນຈາກລະດັບຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປຮອດລະດັບປະລິນຍາເອກ.

Leave a Comment