ຫົວຂໍ້ຝຶກອົບຮົມ

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

Certificate Course in Software Testing

Eligibility Qualification: Any Engineering /Science graduate with mathematics up to 10+2 level Course Pre-requisites: Sound knowledge of Computing Fundamentals and Fundamentals of Programming.

Certificate Course in Advanced Web Technology

Eligibility: Any Engineering /Science graduate with mathematics up to 10+2 level Course Pre-requisites: Sound knowledge of Computing Fundamentals and Fundamentals of Programming.

Certificate Course in Android Programming

Eligibility Qualification: Any Engineering /Science graduate with mathematics up to 10+2 level Course Prerequisite: Sound knowledge of Computing Fundamentals and Fundamentals of Programming.

Certificate Course in Ethical Hacking & Information Security

Eligibility: Any Engineering /Science graduate with mathematics up to 10+2 level Course Prerequisite: Candidate should have knowledge of computer & networking fundamentals and Basic Computer Programming with OOPs concepts.

Certificate Course in Data Communication & Networking

Eligibility Qualification: Any Graduate Course Prerequisites: Computing Fundamentals & Programming basics

Certificate Course in IT Project Management

Eligibility Criteria: Any Engineering Graduate Course Prerequisites: Sound computing background, knowledge of OOPS concepts

ສູນພັດທະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຊອບແວລາວ-ອິນເດຍ ຈະໄດ້ເປີດຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ ເພີ່ມ ຂີດຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດໃຫ້ກັບ ພະນັກງານທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ແລະ ບຸກຄົນທົ່ວໄປທີ່ຕ້ອງການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ສອນໂດຍ Expert ມາຈາກປະເທດອິນເດຍ.

OUR CLIENTS