ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານໄດ້ຈັດກິດຈະກໍາແຂ່ງຂັນກິລາເປຕັງ ມິດຕະພາບ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດລັດ ສະກາຍໂທລະຄົມ ໃນວັນທີ 16 ມັງກອນ 2020, ເວລາ 03:00 PM. ເນື່ອງໃນໂອກາດການລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈຮ່ວມມື ໃນການນໍາສົ່ງພະນັກງານຂອງບໍລິສັດລັດ ສະກາຍໂທລະຄົມ ເຂົ້າຝຶກອົບທີ່ສູນ ພັດທະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ຊອບແວ ລາວ-ອິນເດຍ ເພື່ອສົ່ງເສີມວຽກງານການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ, ການໜູນໃຊ້ ຈຸດແຂງຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດກັບສອງອົງກອນ ໃຫ້ມີການພັດທະນາ ຂີດຄວາມສາມາດ ຂອງຕົນໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຄ່ຽງຄູ່ກັນກັບການພັດທະນາເຕັກນິກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີດ້ານການສື່ສານ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ.