ໃນວັນທີ 22 ມັງກອນ 2020 ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (ສຕສ) ໄດ້ຈັດພິທີເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການສ້າງບົດຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ໂດຍເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມພິທີໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ທ່ານ. ປອ. ແກ້ວວຽງໄຊ ສຸຣິຍະ ຮອງຫົວຫນ້າ ສຕສ, ພ້ອມທັງໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ, ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານ-ຄູອາຈານພາຍໃນສະຖາບັນ, ນອກນັ້ນຍັງໄດ້ຮັບກຽດການມາບັນລະຍາຍ ແລະ ຖ່າຍຖອດຄວາມຮູ້ໂດຍ ທ່ານ. ປອ. ພັນປະກິດ ອອ່ນພັນດາລາ , ທ່ານ. ປອ. ຂັນທະນູ ຫລວງໄຊຊະນະ.

ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນໃຊ້ໄລຍະເວລາ 8 ວັນ, ແຕ່ວັນທີ 22-31 ມັງກອນ 2020 ໂດຍມີນັກຝຶກເຂົ້າຮ່ວມທັງຫມົດ 20 ທ່ານ, ຈຸດປະສົງໃນການຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ເພື່ອສ້າງໃຫ້ຄູອາຈານພາຍໃນສະຖາບັນຮູ້ເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການເຮັດບົດຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ຮູ້ເຖິງຂັ້ນຕອນ, ວິທີການ, ການອອກແບບ, ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ແລະ ຈັນຍາບັນໃນການເຮັດບົດຄົ້ນຄວ້າ.

Leave a Comment