ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 24 ມັງກອນ 2020 ທີ່ ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວ, ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປະຈຳປີ 2019 ແລະ ແຜນການປີ 2020 ຂອງສະຖາບັນຂຶ້ນ ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານກອງປະຊຸມໂດຍ ທ່ານ. ທອງໃສ ຊານໄຊຍະ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ, ມີແຂກຕາງໜ້າຈາກບັນດາກົມອ້ອມຂ້າງພາຍໃນກະຊວງ ປທສ ແລະ ແຂກຈາກບັນດາບໍລິສັດໂທລະຄົມຕ່າງໆ ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນງານດັ່ງກ່າວ.

ພາຍໃນງານ ໄດ້ມີການຜ່ານບົດສະຫຼຸບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງສະຖາບັນ ອັນພົ້ນເດັ່ນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໂດຍສະເພາະ ວຽກງານການສ້າງບຸກຄະລາກອນໃນຂະແໜງການໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ, ວຽກງານການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຫຼັກສູດ ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ວຽກງານການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ໂດຍການນຳໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີໄອຊີທີ ມານຳໃຊ້ໃນການຮຽນ-ການສອນ, ລວມເຖິງວຽກງານການຮ່ວມມືສາກົນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການສ້າງສູນພັດທະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ຊອບແວ ລາວ-ອິນເດຍ ເພື່ອນຳໃຊ້ໃນການຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ ທ່ານ ສາຍຝົນ ບຸດຈັນທະລາດ, ຫົວໜ້າສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງແຜນພັດທະນາ ສະຖາບັນໃນຕໍ່ໜ້າ ໂດຍມີ 3 ທິດທາງລວມໃຫຍ່ຄື:
1. ຍົກລະດັບທັກສະວິຊາການ ແລະ ຄູສອນທາງດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ມີປະສິດຕິພາບ ທາງດ້ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ, ຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດໃນຂົງເຂດວຽກງານຂອງຕົນ ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດແກ່ສັງຄົມ ແລະ ປະເທດຊາດ.
2. ສຸມໃສ່ການ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ມີສີມື ແລະ ມີຄວາມຊຳນິຊຳນານ ເພື່ອສາມາດຕອບສະໜອງ ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານໃນແຕ່ລະໄລຍະ ທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ.
3. ສະໜັບ ສະໜູນໃຫ້ມີການຈັດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ ໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນການເພີ່ມທັກສະ ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ການປະດິດສ້າງນະວັດຕະກຳໃໝ່ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ສ້າງນັກສຶກສາໃນຂະແໜງການ ປທສ ໃຫ້ມີແນວຄວາມຄິດ ລິເລີ່ມໃນການສ້າງທຸລະກິດ (Start up) ຫຼື ກາຍເປັນຜູ້ປະກອບການທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການນຳໃຊ້ ໄອຊີທີ ເຂົ້າໃນການສົ່ງເສີມທຸລະກິດຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍ (SMEs).

ໃນປັດຈຸບັນ ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ມີການສິດສອນໃນ 2 ຫຼັກສູດຄື: ຫຼັກສູດ ວິສະວະກຳການສື່ສານ ແລະ ຫຼັກສູດວິສະວະກຳຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເຊິ່ງແຕ່ລະປີສາມາດຜະລິດນັກສຶກສາອອກຮັບໃຊ້ ສັງຄົມໄດ້ປະມານ 200 ຄົນ. ນອກຈາກການພັດທະນາຫຼັກສູດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລ້ວ ສະຖາບັນຍັງກຳລັງກະກຽມ ໃນການຫັນເປັນທັນສະໄໝທາງດ້ານສື່ການຮຽນ-ການສອນ ແນໃສ່ໃຫ້ນັກຮຽນ ແລະ ຄູອາຈານ ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ທັນສະໄໝ, ເລັ່ງການປະຕິຮູບຮູບແບບການຮຽນ-ການສອນ ເພື່ອຍົກສູງປະສິດຕິພາບ ແລະ ຄຸນນະພາບ ໃຫ້ທຽບເທົ່າພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

Leave a Comment