ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເປີດຮັບນັກສຶກສາໃໝ່ ສົກຮຽນ 2021 – 2022

ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເປີດຮັບນັກສຶກສາໃໝ່ ສົກຮຽນ 2021 – 2022 ທັງພາກປົກກະຕິ ແລະ ພາກຄ່ຳໃນລະດັບຊັ້ນສູງ 4 ສາຂາຄື: 1. ສາຂາວິສະວະກຳເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ 2. ສາຂາວິສະວະກຳເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ 3. ສາຂາຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ 4. ສາຂາບໍລິຫານເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ລະດັບຊັ້ນປະລິນຍາຕີ ມີ 1 ສາຂາ ລະບົບ 4 ປີ ແລະ ລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ 2 ປີ 1. ສາຂາວິສະວະກຳເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເລີ່ມລົງທະບຽນໄດ້ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 19 ສິງຫາ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ ທ່ານສາມາດລົງທະບຽນອອນລາຍໄດ້ທີ່ເວັບໄຊຂອງສະຖາບັນ www.iict.gov.la ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: ໂທ: 021 312428 ອາຈານ ຊີວາ ວິມາລາ CALL/WHATSAPP: 020 56564005 ອາຈານ ສີປະເສີດ ແກ້ວມີໄຊ CALL/WHATSAPP: 020 76777789

ອ່ານເພີ່ມ.....

ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໄດ້ມີຂະບວນການອອກແຮງງານລວມ

ໃນວັນທີ 11 ມັງກອນ 2021 ເວລາ 15:00 ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໄດ້ມີຂະບວນການອອກແຮງງານລວມຂອງ ພະນັກງານ-ຄູອາຈານ ພາຍໃນ ສຕສ ເພື່ອຂໍ່ານັບຮັບຕ້ອນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ

ອ່ານເພີ່ມ.....

ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານໄດ້ຈັດພິທີເຜີຍແຜ່ກົດລະບຽບ, ຂໍ້ຫ້າມຂອງການສອບເສັງອອນລາຍ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມສາທິດການນຳໃຊ້ລະບົບສອບເສັງອອນລາຍ

ໃນວັນທີ 25 ທັນວາ 2020 ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານໄດ້ຈັດພິທີເຜີຍແຜ່ກົດລະບຽບ, ຂໍ້ຫ້າມຂອງການສອບເສັງອອນລາຍ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມສາທິດການນຳໃຊ້ລະບົບສອບເສັງອອນລາຍ ໃຫ້ກັບນັກສຶກສາ ປີ 1 ສົກຮຽນ 2020-2021.

ອ່ານເພີ່ມ.....