ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Dr. Shin Sung Soon ສ. ເກົາຫຼີ ປະຈໍາລາວ ແລະ ທ່ານ. ບຸນສະເຫຼີມໄຊ ເຄນນາວົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ປທສ ເຂົ້າຮ່ວມຢ້ຽມຊົມຄອມພິວເຕີ ຂອງສະຖບັນ ICT

ໃນວັນທີ 03 ພະຈິກ 2020 ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Dr. Shin Sung Soon ສ. ເກົາຫຼີ ປະຈໍາລາວ ແລະ ທ່ານ. ບຸນສະເຫຼີມໄຊ ເຄນນາວົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ປທສ ເຂົ້າຮ່ວມຢ້ຽມຊົມຄອມພິວເຕີ ທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ອົງການຂໍ້ມູນຂ່າວສານສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ປະເທດ ສ. ເກົາຫຼີ.

ອ່ານເພີ່ມ.....

ພິທີເຊັນ MOU ລະຫວ່າງສະຖາເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ບໍລິສັດ ຫົວເວີຍເຕັກໂນໂລຊີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 16 ຕຸລາ 2020 ສະຖາບັນໄດ້ຈັດພິທີເຊັນ MoU ລະຫວ່າງ ສະຖາເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ບໍລິສັດ ຫົວເວີຍເຕັກໂນໂລຊີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເພື່ອເປັນການຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ການສ້າງບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມສາມາດສູງທາງດ້ານໄອຊີທີ, ການຈັດການຝຶກອົບຮົມທັກສະທາງດ້ານດິຈິຕອນ ແລະ ການສ້າງສູນກາງສຳລັບການຝຶກອົບຮົມ ເປັນຕົ້ນ, ໃນໄລຍະເວລາ 2 ປີ ນັບຈາກມື້ລົງລາຍເຊັນ ທັງ 2 ຝ່າຍ ຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດດໍາເນີນການຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້ສູງສຸດ ແລະ ເປັນຮູບປະທຳ.

ອ່ານເພີ່ມ.....

ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຈະເປີດສົກຮຽນໃໝ່ ສົກຮຽນ 2020 – 2021 ພາກປົກກະຕິເລີ່ມເຂົ້າຮຽນແຕ່ວັນທີ 26 ຕຸລາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ.

ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຈະເປີດສົກຮຽນໃໝ່ ສົກຮຽນ 2020 – 2021 ພາກປົກກະຕິເລີ່ມເຂົ້າຮຽນແຕ່ວັນທີ 26 ຕຸລາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ. ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: ໂທ: 021 312139, 021 312428 ອາຈານ ຊີວາ ວິມາລາ CALL/WHATSAPP: 020 56564005 ອາຈານ ນິສາຊົນ ພັນນຸວົງ CALL/WHATSAPP: 020 28042377 www.iict.gov.la

ອ່ານເພີ່ມ.....