Modern technology gives us many things.

ການຮ່ວມມືພາຍໃນ

ບັນດາການຈັດຕັ້ງພາຍໃນ

 • ບັນດາການຈັດຕັ້ງພາຍໃນກະຊວງ ປທສ.

 • ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.

 • ລັດວິສາຫະກິດໄປສະນີລາວ.

 • ໂຄງການສື່ສານຮັບໃຊ້ການນຳ ແລະ ພາກລັດບໍລິຫານ.

 • ລັດວິສາຫະກິດລາວໂທລະຄົມ (LTC).

 • ບໍລິສັດອີທີແອວມະຫາຊົນ (ETL).

 • ບໍລິສັດວິມແປວຄອມລາວ (Beeline).

 • ບໍລິສັດສະຕາໂທລະຄົມ(Star Phone).

 • ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ບັນດາສະຖາບັນອື່ນໆ

ການຮ່ວມມືຕ່າງປະເທດ

ການຮ່ວມມືຕ່າງປະເທດ

 • ສສ ຫວຽດນາມ.ສະຖາບັນPTIT.

 • ອົງການໂທລະຄົມໂລກ (ITU).

 • ສະຖາບັນຊີສໂກ ຂົງເຂດພູມີພາກ.

 • ສະຖາບັນວິຊາຊີບລີນຸກ (ມາເລເຊຍ).

 • ມະຫາວິທະຍາໄລ ພະຈອມເກົ້າ (ໄທ).

 • ບໍລິສັດລໍາຊຸງ ຈໍາກັດ (ເກົາຫຼີໃຕ້).

 

 

 

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More