Modern technology gives us many things.

ພິທີ ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົົ້າໃຈ ລະຫວ່າງ ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ບໍລິສັດ CAT TELECOM ຮ່ວມກັບບໍລິສັດ PAKGON ຈໍາກັດ, ທີ່ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ພິທີ ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົົ້າໃຈ ລະຫວ່າງ ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ບໍລິສັດ CAT TELECOM ຮ່ວມກັບບໍລິສັດ PAKGON ຈໍາກັດ, ທີ່ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ເດືອນ ພະຈິກ ປີ 2019 ເວລາ 10:00 ຕອນເຊົ້າ  ໄດ້ມີການເປີດພິທີລົງນາມເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົົ້າໃຈ ລະຫວ່າງ ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ບໍລິສັດ CAT telecom ຮ່ວມກັບບໍລິສັດ Pakgon ຈໍາກັດ (ປະເທດໄທ), ທີ່ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ,ກະຊວງ ໄປສະນີໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ.  2 ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ເປັນບໍລິສັດແນວໜ້າ ທາງດ້ານວຽກງານ ໂທລະຄົມ ແລະ ການພັດທະນາທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໃນປະເທດໄທ. ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານພິທີເປີດໂດຍ ທ່ານ ທອງໃສ ຊານໄຊຍະ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ, ໂດຍມີແຂກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຕາງໜ້າຈາກ ບັນດາກົມອ້ອມຂ້າງ ກະຊວງ ປທສ, ​ລັດວິສາຫະກິດໃນຂະແໜງການໂທລະຄົມ ແລະ ບໍລິສັດເອກະຊົນຕ່າງໆ ໃນຂະແໜງການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເພື່ອເປັນສັກຂີພະຍານໃນຄັ້ງນີ້.

ການເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຄັ້ງນີ້ກໍ່ເພື່ອ: ຮ່ວມມືກັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງຫຼັກສູດ ບໍລິຫານ ວິສະວະກຳ ຄອມພິວເຕີ ຫຼື Computer Engineering Management ເຊິ່ງເປັນຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີຕໍ່ເນື່ອງ 2 ປີ ໂດຍຈະຮັບເອົານັກສຶກສາທີ່ຈົບຫລັກສູດຊັ້ນສູງຂື້ນໄປ ຈາກສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຈາກທຸກ             ຂະແໜງການ ໃຫ້ສາມາດເຂົ້າຮຽນຕໍ່ໄດ້. ຫຼັກສູດ ດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະລວມເນື້ອຫາທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ, ເນັ້ນການສ້າງ ແລະ ປະຕິບັດຕົວຈິງ, ແລະ ຈະກວມໄປເຖິງການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຈັດການ ອີກດ້ວຍ. ເວົ້າລວມ ແມ່ນຈະເປັນ ການພັດທະນາຫຼັກສູດ ເພື່ອສ້າງບຸກຄະລາກອນ ທີ່ມີຄວາມຮູ້ ທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ,​ ເປັນວິສະວະກອນ ທີ່ສາມາດສ້າງຜະລິດຕະພັນຕົວຈິງ ແລະ ພຽບພ້ອມດ້ວຍ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ໃນການບໍລິຫານ ຈັດການ ເພື່ອໃຫ້ເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ ສາມາດຫັນຕົນເປັນຜູ້ບໍລິຫານ ທີ່ທັນສະໄໝ ຫຼື ເປັນບຸກຄົນທີ່ສາມາດ ສ້າງຜະລິດຕະພັນ (Solution) ທີ່ຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງສັງຄົມ, ຈົນສາມາດ ຫັນຕົນເປັນເຈົ້າຂອງກິດຈະການໄດ້ອີກດ້ວຍ. ຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ ການສ້າງບຸກຄະລາກອນ ໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກຕົວຈິງໄດ້ ແນໃສ່ການ ສົມທົບປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ທັນການ. ລຳດັບຕໍ່ໄປ ຈະມີການຄົ້ນຄວ້າເນື້ອໃນລາຍລະອຽດ ຂອງຫຼັກສູດ ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງ. ນອກຈາກການຮ່ວມມື ທາງດ້ານ ການພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດແລ້ວ ທັງສອງຝ່າຍຍັງມີແຜນການຮ່ວມມື ໃນຂອບອື່ນໆອີກ ເຊັ່ນ:

  • ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ Smart Campus ຫຼື ການສ້າງສະຖາບັນ ໃຫ້ກາຍເປັນສະຖາບັນທີ່ທັນສະໄໝ.
  • ການຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ນັກສຶກສາມີຄວາມສາມາດໃນການສ້າງທຸລະກິດລິເລີ່ມ ຫຼື Startup ປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດຊາດ.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More