Modern technology gives us many things.

ສາລະໜ້າຮູ້ດີໆໃນເລື່ອງໂທລະສັບ ກັບເທດສະການປີໃໝ່ລາວ !!

ສາລະໜ້າຮູ້ດີໆໃນເລື່ອງໂທລະສັບ ກັບເທດສະການປີໃໝ່ລາວ !!​ ຫຼາຍຄົນອາດຈະພົບກັບບັນຫາ ແລະ ກັງວົນເວລາທີ່ໂທລະສັບຕົກນໍ້າ ມື້ນີ້ແອັດມິນມີເທັກນິກດີໆທີ່ຈະມາແນະນຳໃຫ້ແກ່ທ່ານ ໃນເວລາທີ່ໂທລະສັບຕົກນໍ້າແລ້ວ ຄວນຈະເຮັດແນວໃດ?

ສາລະໜ້າຮູ້ດີໆໃນເລື່ອງໂທລະສັບ ກັບເທດສະການປີໃໝ່ລາວ !!​ ຫຼາຍຄົນອາດຈະພົບກັບບັນຫາ ແລະ ກັງວົນເວລາທີ່ໂທລະສັບຕົກນໍ້າ ມື້ນີ້ແອັດມິນມີເທັກນິກດີໆທີ່ຈະມາແນະນຳໃຫ້ແກ່ທ່ານ ໃນເວລາທີ່ໂທລະສັບຕົກນໍ້າແລ້ວ ຄວນຈະເຮັດແນວໃດ?
ສໍາລັບໂທລະສັບທີ່ກັນນໍ້າກັນຝຸ່ນ ດ້ວຍ IP68 ທີ່ສາມາດກັນນໍ້າໄດ້ນັ້ນ ສາມາດລົງເລິກເຖິງ 1,5 ແມັດ ແລະ ກັນໄດ້ດົນເຖິງ 30 ນາທີ ເຮັດໃຫ້ທ່ານປອດໄພຫາຍຫ່ວງຕອນທີ່ໂທລະສັບຕົກນໍ້າ
ໝາຍເຫດ: ສໍາລັບໂທລະສັບລຸ້ນທີ່ກັນນໍ້າໄດ້ຢູ່ແລ້ວ ຫລັງຈາກທີ່ຖືກນໍ້າແນະນໍາໃຫ້ເຊັດໃຫ້ແຫ້ງກ່ອນຈຶ່ງສາກແບັດເຕີລີ້ ແລະ ໃຫ້ເບິ່ງການແຈ້ງເຕືອນຜ່ານໂທລະສັບຖ້າຮູສາກບໍ່ແຫ້ງດີເທື່ອ

ຂໍ້ມູນມາຈາກ https://www.facebook.com/SamsungLaos/

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More