Modern technology gives us many things.

ຫົວໜ້າສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໄດ້ຕ້ອນຮັບການອວຍພອນຈາກ ຄະນະອໍານວຍການ ບໍລິສັດຕ່າງໆ.

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 25 ທັນວາ 2019, ທ່ານ. ສາຍຝົນ ບຸດຈັນທະລາດ ຫົວໜ້າສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໄດ້ຕ້ອນຮັບການອວຍພອນຈາກ ຄະນະອໍານວຍການ, ຄະນະພະແນກ ແລະ ພະນັກງານຫຼັກແຫ່ງ ທີ່ມາຈາກ ບໍລິສັດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ, ບໍລິສັດລັດ ສະກາຍ ໂທລະຄົມ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ເພື່ອເປັນການອວຍພອນເນື່ອງໃນໂອກາດປີໃໝ່ສາກົນທີ່ຈະມາຮອດນີ້.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More