Modern technology gives us many things.

ຈັດງານແຂ່ງຂັນ ຂຽນໂປຣແກຣມລະດັບປະເທດ, ຄັ້ງທີ I, ຮອບຄັດເລືອກຕົວແທນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ໃນວັນທີ 30 ກັນຍາ 2022 ທີ່ ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (ສຕສ), ໄດ້ຈັດງານແຂ່ງຂັນ ຂຽນໂປຣແກຣມລະດັບປະເທດຄັ້ງທີ I, ຮອບຄັດເລືອກຕົວແທນຈາກນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເຊິ່ງຮ່ວມກັນຈັດງານໂດຍ ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ ລາຍລາວແລັບ ໄອຊີທີ ໂຊລູເຊິນ ຈຳກັດ, ໂດຍມີນັກສຶກສາ ຈາກ ສຕສ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More