Modern technology gives us many things.

ສຕສ ຈັດສຳມະນາເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ພົບປະແລກປ່ຽນຄຳຄິດ ຄໍາເຫັນຮ່ວມກັບບໍລິສັດ kintone southeast Asia.sdn.bhd (ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ)

ໃນວັນທີ 12 ມີນາ 2024 ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໄດ້ຈັດສຳມະນາເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ພົບປະແລກປ່ຽນຄຳຄິດ ຄໍາເຫັນຮ່ວມກັບບໍລິສັດ kintone southeast Asia.sdn.bhd (ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ), ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ປອ ປະດັບໄຊ ໄຊຍະໂຄດ ຫົວໜ້າສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. ມີບັນດາ ຄະນະພະແນກ ພາຍໃນ ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ບັນດາຄະນະກົມ ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ເຂົ້າຮ່ວມ.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More